Ålderdomshem – hjälp och stöd

När du inte längre kan ta hand om dig själv kan du behöva komma till ett ålderdomshem. Ett ålderdomshem är bemannat med personal dygnet runt. Där får du hjälp med vardagen som du inte klarar av själv.


På ett ålderdomshem får du, som inte kan ta hand om dig själv, hjälp. Det kan vara så enkla saker som att komma ihåg att ta medicinen eller att få på sig strumporna. Men det finns en del kriterier för att få bo på ett ålderdomshem.Ålderdomshem

Vem får komma hit?

För att få bo på ett ålderdomshem måste du vara så pass sjuk eller senil att du inte kan ta hand om dig själv. Dessutom ska du behöva så mycket vård att du inte under några omständigheter klarar av att vårdas i ditt eget hem. Med andra ord är personer som bor på ett ålderdomshem i behov av vård dygnet runt.

I Sverige får du eller dina anhöriga välja vilket ålderdomshem som du önskar bo på. Det första du ska göra är att kontakta kommunen för att ta reda på vilka olika ålderdomshem som finns i din kommun.

Boendet

På ett ålderdomshem bor du i en liten lägenhet med ett kombinerat sov och vardagsrum samt en liten kokvrå. Precis som en liten 1:a. Kostnaden för boendet på ett ålderdomshem eller äldreboende får aldrig överstiga 1780 kronor i månaden. Det är nämligen inte gratis att bo på ett ålderdomshem.

Garanterad levnadsnivå

Garanterad levnadsnivå innebär att du som bor på ett ålderdomshem har rätt till ett minimibelopp varje månad. Detta belopp är pengar som du har rätt att behålla. Hur stort beloppet är beror på om du är ensamstående eller om du lever tillsammans med någon. Som ensamstående har du rätt till 5023 kronor i månaden och för dig som är sambo ligger beloppet på 4245 kronor.

Meningen med dessa pengar är att det du betalar för den hjälp du behöver, aldrig ska göra så att du inte har råd med personliga utgifter. Pengarna är till för att täcka kostnader som kläder, skor, förbrukningsvaror, enklare tandvård och dylikt.

Djupare information om äldreboenden

För att få mer info om äldreboenden kan du läsa mer på Äldreboende.se.